Algemene voorwaarden

  • Wij zullen te alle tijde persoonlijkopen en eerlijk  communiceren.

  • Zowel via de website als per mail als telefonisch.

  • Wij verwerken alle bestellingen tussen de 3 en 7 dagen.

  • Niet tevreden neem altijd contact met ons op. Dan proberen we je klacht (indien mogelijk) weg te nemen cq op te lossen.

  • Neem ook altijd contact met ons op bij klachten/opmerkingen over ons of onze diensten. Wij werken graag voor je. Indien daarin e.e.a. verbetert kan worden willen we dat graag weten zodat we je nog beter van dienst kunnen zijn.

Gebruiks voorwaarden

1. INFORMATIE OVER ONS

Deze website wordt beheerd door Borduurkadootje de producten die u koopt zullen door ons worden geleverd.

Wij zijn geregistreerd bij de KvK onder het nummer 37069494.

Ons BTW-nummer is NL184796349B01

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op info@borduurkadootje.nl.   Telefonisch op het nummer 06 54967220 

2. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met ons privacyverklaring.

3. BESTELLEN

U kunt een bestelling voor gepersonaliseerde artikelen, op onze website plaatsen door het volgen van de aanwijzingen op het scherm. Na het klikken op het product dat u wilt kopen. Controleer goed uw bestelling en wijzig eventuele invoerfouten onder het kopje productmaatwerk. Na controle klik je op aanpassing opslaan. Daarna kun je door met het bestellen van het artikel door o.a. te kiezen voor de juiste kleur. Klik dan op de knop  Door te klikken op " In winkelwagen " is uw bestelling geplaatst.

Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail is de overeenkomst gesloten.

Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke producten die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling worden genoemd. Gelieve deze gegevens te lezen en te controleren in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.

Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@borduurkadootje.nl

De contractuele taal is Nederlands.

Waar wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om producten die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.

4. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn.

Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval zijn wij niet verplicht de producten (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren.

Wij zullen ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen u contacteren met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten. Deze worden afzonderlijk aan u gemeld voordat u uw bestelling plaatst waarna deze tevens per e-mail worden bevestigd.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.

Wij leveren alleen in Nederland.

Wij leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons doorgeeft op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst.

Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd.

Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en door ons geaccepteerd is.

In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.

6. BETALING

Betaling van producten dient vooruit betaald te worden. Na betaling zal er aan uw product gewerkt worden.

7. HERROEPINGSRECHT

Omdat het artikel wordt gepersonaliseerd is het niet mogelijk om het herroepingsrecht te volgen. 

8. GARANTIE

U kunt  het product retourneren aan ons, bv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of wanneer het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat.

Gelieve dit zo snel mogelijk te melden, binnen 3 werkdagen.

Zodra we de schade of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij:

- een nieuw product voor u leveren

9. EIGENDOM

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u overeenkomstig aansprakelijk.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:

- in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
- in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
- in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

11. ALGEMEEN

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen.

We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Gebruiksvoorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

12. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

13. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.